ช่องทางติดต่อ

สถานที่ตั้งร้านสาขาหลัก
 
ที่ตั้ง :

716(ร้านแบตเตอรี่รถยนต์ปากซอย 60) ถนนโชคชัย 4

แขวง ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 

จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 10230
ประเทศ :  ไทย
โทรศัพท์ :  080-4433711
แฟกซ์ :  -
โทรศัพท์มือถือ : 080 - 4433711
อีเมล :  pongbatteryservice@gmail.com
เว็บไซต์ :  http://www.pongbatteryservice.com
แผนที่ :  

ทัศไนย วิวรรธนมุกดา ( ฟิวส์ )

Owner and Founder , Chief technical   

B.Eng. in Industrial Electrical Engineering(Thammasat Univercity)

Phone : 080-4433711

Email : pongbatteryservice@gmail.com

 

ภูบดี เขาว์น้อย ( ภู )

 CEO , Office manager

 B.Eng. in Industrial Electrical Engineering(Thammasat Univercity)

Phone : 088-5475088

Email : pongbatteryservice@gmail.com