แบตเตอรี่รถยนต์ Volvo XC90

แบตเตอรี่รถยนต์ XC90

 

แบตเตอรี่ที่แนะนำสำหรับรถยนต์ Volvo XC90

Panasonic 60038VARTA 60044Bosch Din100Varta AGM H15